Nieuws

Overlast sportcomplex

woensdag 15 maart 2023
Beste leden,
Zoals iedereen weet hebben wij ons zoals in de vergunning staat te houden aan een aantal regels. Denk hierbij aan geluidsnormen en sluitingstijden. Als bestuur doen we er alles aan om ons aan alle regels te houden. Als bestuur zijn wij blij dat we kunnen constateren dat veel leden zich aan alle regels houden. Toch zijn er de afgelopen maanden situaties geweest, waarbij we ons niet aan de regels hebben gehouden. Hierover zijn we schriftelijk geïnformeerd door de Gemeente Oss.

In deze communicatie staat onder andere het volgende:

Met enige regelmaat komen er bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) en de gemeente klachten binnen over geluidsoverlast vanaf uw sportcomplex aan de Amsteleindstraat.

Uit de klachten maken wij op dat het gaat over muziek tijdens en na wedstrijden en vooral doordringende bastonen. Hieronder valt de omroepinstallatie, maar ook de draagbare muziekinstallaties, boom-boxen en trommels die door clubleden of supporters (ook van bezoekende clubs) worden meegebracht. Ook dat laatste valt onder uw verantwoordelijkheid als bestuur om er voor zorg te dragen dat de activiteiten van uw sportclub geen overlast veroorzaken voor de omgeving.

Wij willen er u op wijzen dat er voor uw sportcomplex nog steeds een dwangsom geldt voor het geval wij constateren dat de geluidsnormen worden overschreden. 

Uiteraard brengt de aanwezigheid van welk sportcomplex altijd enige mate van overlast met zich mee: aan- en afrijdend verkeer, omroepinstallaties, muziek bij de viering van een kampioenschap, schreeuwende supporters e.d. De mensen die in de directe omgeving daarvan wonen, moeten er rekening mee houden dat het nooit zonder geluid kan.


Er wordt ons wederom verzocht om zodanige voorzieningen en maatregelen te treffen dat luide muziek via omroepinstallatie of draagbare installaties en instrumenten op de buitenvelden niet meer voorkomt.

Bij dezen vragen wij beheerders, coördinatoren, leiders, trainers, spelers eigenlijk aan iedereen die een rol heeft binnen onze club om erop toe te zien dat we ons aan de juiste gang van zaken houden. 

Wij hopen hiermee iedereen de ernst van de situatie duidelijk te hebben gemaakt en rekenen op ieders medewerking.

Bestuur
RKSV Margriet
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn