Nieuws

Proces teamsamenstelling

donderdag 26 mei 2022
Beste ouders/verzorgers ,
De (meeste) teamindelingen voor volgend seizoen zijn gemaakt en bekend. Voor de teamsamenstellingen zijn we als volgt te werk gegaan.

Bij Margriet werken wij met de werkgroep opleidingen, die bestaat uit de Hoofd opleidingen en een aantal technisch coördinatoren . Deze werkgroep maakt  de teamsamenstellingen van de “selectie” teams. Voor de J08 t/m J012 zijn dat het eerste en het tweede team, vanaf J013 is dat alleen het eerste team.

Gedurende het seizoen kunnen trainers en leiders bij de Hoofd opleidingen aangeven als er spelers of speelsters zijn die op een  hoger niveau zouden kunnen/moeten voetballen. De werkgroep opleidingen  bekijkt deze kinderen gedurende een ruime periode tijdens wedstrijden en/of trainingen. In sommige gevallen zullen kinderen gevraagd worden of ze mee willen trainen met een hoger team, op stage willen, om te kijken of zij dit hogere niveau aan kunnen. Naar aanleiding van de wedstrijden en trainingen heeft de werkgroep een duidelijk beeld van de vaardigheden van de spelers en speelsters.  
Gedurende de periode na de winterstop worden de teamindelingen voor het volgende seizoen in concept gemaakt. De werkgroep opleidingen zal de teamsamenstellingen van de “selectie” teams maken waarna de jeugd coördinatoren in samenwerking met de jeugdcommissie de teamsamenstelling van de overige teams kan maken. Deze samenstelling is maatwerk en er wordt gekeken naar onder andere geboortejaar, niveau, vrienden/vriendinnen en grootte van het team.
In geval van uitzonderlijk talent kunnen kinderen worden ingedeeld in een hogere leeftijdscategorie, deze situatie is niet definitief en kan na een jaar of enkele jaren weer worden hersteld.
Soms zullen kinderen van team wisselen en soms, indien mogelijk, zullen hele teams bij elkaar blijven of kan een kind in dezelfde leeftijdscategorie blijven staan.
In alle gevallen staat het individu hierbij voorop, we streven ernaar dat alle spelers en speelsters op de juiste plek komen.

Het streven is om op 1 juni alle voorlopige teamsamenstellingen te publiceren op de website van RKSV Margriet. 

Afvallen!
Deze term is allang achterhaald, wij hebben geen afvallers, wij hebben een aantal spelers die op dat moment voor “selectie” teams in aanmerking komen en de andere kinderen gaan verder voor dat seizoen in het tweede team of het derde team etc. Ook in het komende seizoen worden deze spelers uit deze teams weer nauwlettend gevolgd om te zien of ze progressie maken voor het seizoen daarop. Om dit goed te toetsen laten we ook het komende seizoen die spelers, die het verdienen, meetrainen met hogere teams dit in de vorm van stage trainingen en door eventueel mee te spelen tijdens oefen- en competitie wedstrijden.

Mocht u naar aanleiding van dit schrijven toch nog vragen hebben kunt u zich in eerste instantie richten tot de trainer van het team waarin uw kind staat ingedeeld.

Met vriendelijke sportgroet,
Jeugdcommissie en Technische commissie RKSV Margriet
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn