Hoe zit het eigenlijk met de veldindeling?

Bij RKSV Margriet beschikken we over 4 velden: de 2 binnenste velden zijn kunstgrasvelden (veld H en veld 3) en de 2 buitenste velden zijn natuurgrasvelden (veld 1 en 4).

Voor junioren- en pupillenwedstrijden die niet op een heel veld spelen wordt het speelveld in vakken verdeeld met daarbij de aanduiding A (de kant van het veld grenzend aan de Amsteleindstraat) en B (de kant grenzend aan de woonwijk).

Indeling van de velden (en kleedkamers) wordt door de wedstrijdsecretaris gedaan.

Er wordt rekening gehouden met klasse indeling mbt spelen op het hoofdveld maar er wordt naar gestreefd dat elk team op het hoofdveld speelt

Aanvangstijden van de wedstrijden zijn per leeftijdscategorie zoveel mogelijk hetzelfde

Veldindeling wordt per team bijgehouden, op jaarbasis is er een evenredige verdeling over de velden

Er is een indeling in A en B categorie waarbij geldt dat de A categorie voor prestatieve teams zijn en de B categorie voor recreatieve teams

Bij slecht weer e.d. kunnen velden worden afgekeurd. Het afkeuren kan op 2 manieren:
-door de KNVB
-op verzoek van Margriet door de consul (door de KNVB aangesteld belast met keuren van velden)

Afgelasten van wedstrijden is aan regels gebonden:
-standaardteam (Margriet 1 zaterdag en zondag) speelt altijd
-teams in een poule met periodekampioenschap hebben voorrang
-wedstrijden in A categorie hebben voorrang op categorie B
-wedstrijden in A categorie in een poule met 18 teams hebben voorrang op 16 teams, daarna 14, 12 enz
-alle bekerwedstrijden vallen onder categorie A
-bekerwedstrijden uit categorie B hebben voorrang op competitiewedstrijden uit categorie A (zonder periode)
-afgelasten geldt voor spelen op het betreffende veld.

Als bij de indeling op de Margriet site vermeld staat dat bijv
Margriet JO19-1 op veld H staat
Margriet JO17-3 op veld 3 staat
Margriet JO17-1 op veld 4 staat
Margriet JO19-2 op veld 1 staat
En veld 4 wordt afgekeurd dan wordt Margriet JO17-3 afgelast en schuift Margriet JO17-1 op naar veld 3

Afgelasten door een team kan in principe niet.
Met 7 spelers mag je gewoon voetballen. Wanneer blijkt dat je als team te weinig spelers hebt dan check je eerst bij andere teams. Als blijkt dat je dan nog te weinig spelers hebt bel je meteen met de wedstrijdsecretaris (Ruud Pigmans 06 48021219). Hij zal proberen om met de wedstrijdsecretaris van de tegenstander een andere datum te regelen.

Ruud Pigmans 
Wedstrijdsecretaris
06 48021219
wedstrijdsecretaris@rksvmargriet.nl