Nieuws Algemeen

Contributie inning RKSV Margriet via ClubCollect

dinsdag 15 augustus 2017

Wat kunt u verwachten en dient u nog te doen voordat inning van de contributie plaats kan vinden.

Enige tijd voor dat de contributie geïnd wordt krijgt u van ClubCollect via e-mail of SMS een betaalverzoek waarin gevraagd wordt op welke wijze en in hoeveel termijnen u wenst te betalen. Tevens treft u in dit betaalverzoek een nota aan.

Wat moet u doen:
- In het bericht staat een Link, volg deze link. 
U bent nu op uw persoonlijke pagina.
 
- Hier kiest u op welke wijze u wil betalen.
U moet hier aangeven of u de contributie in één of meer termijnen wilt betalen.
Indien u er voor kiest om in méér dan twee (2) termijnen te betalen dan 
worden er extra kosten in rekening gebracht door ClubCollect.
 
- Vervolgens moet u aangeven of u via automatische incasso of met iDeal wil betalen.
- Op deze pagina kunt u ook eventuele vragen omtrent de nota stellen, deze vragen komen automatisch bij de ledenadministratie van RKSV Margriet binnen
 
Betaling van de contributie dient voor de vervaldatum te geschieden. Drie (3) dagen vóór elke incasso krijgt u een vooraankondiging van die incasso zodat u er voor kunt zorgen dat er voldoende saldo op de rekening staat.
 
Mocht u niet tijdig betalen dan zult u via mail of sms betalingsherinnering(en) ontvangen. 
 
Na betaling krijgt u via mail of sms een betaalbewijs toegestuurd.
 
Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) worden door de vereniging aan ClubCollect doorgegeven, zodat zij de administratieve afhandeling rondom de contributie kunnen overnemen. Uw gegevens zullen alleen gebruikt worden voor contributiebetaling en nooit aan derden worden verstrekt.
 
Mocht er geen of een onjuist e-mailadres/telefoonnummer bij de vereniging bekend zijn dan zult u een brief ontvangen met een betaalverzoek. U dient dan de instructies in die brief te volgen. Zorg er daarna voor dat het juiste mailadres en het juiste telefoonnummer bekend wordt bij de vereniging. GEEF DIT DOOR AAN DE LEDENADMINISTRATIE via ledenadministratie@rksvmargriet.nl
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn